JRC代理商|NJR代理商
JRC代理商全球库存查询及NJR公司产品技术资料下载
JRC公司音频与视频IC:视频开关
JRC(NJR)公司视频开关产品资料下载
JRC(NJR)公司视频开关

 


NJM2233B

视频开关NJM2233B
下载

+4.75 to +13

2in1out

-

2

DIP8 
DMP8 
SIP8 
SSOP8

 

 

NJM2234

视频开关NJM2234
下载

+4.75 to +13

3in1out

-

3

DIP8 
DMP8 
SIP8 
SSOP8

 

 

NJM2235

视频开关NJM2235
下载

+4.75 to +13

3in1out

3

-

DIP8 
DMP8 
SIP8 
SSOP8

 

 

NJM2243

视频开关NJM2243
下载

+9 to +13

3in1out

-

3

DIP8 
DMP8 
SIP8

 

 

NJM2244

视频开关NJM2244
下载

+4.75 to +13

3in1out

3

-

DIP8 
DMP8 
SIP8

 

 

NJM2245

视频开关NJM2245
下载

+8.5 to +13

3in1out

-

3

DIP8 
DMP8 
SIP8

 

 

NJM2246

视频开关NJM2246
下载

+4.75 to +13

3in1out

3

-

DIP8 
DMP8 
SIP8

 

 

NJM2248

视频开关NJM2248
下载

+4.75 to +13

3in1out

2

-

 

DIP8 
DMP8 
SIP8 
SSOP8

DC可变1

 

NJM2249

视频开关NJM2249
下载

+4.75 to +13

3in1out

1

-

DIP8 
DMP8 
SIP8 
SSOP8

DC可变2

 

NJM2263

视频开关NJM2263
下载

+4.75 to +13

3in1out

2

-

DIP8 
DMP8 
SIP8

DC可变1

 

NJM2264

视频开关NJM2264
下载

+4.75 to +13

3in1out

1

-

DIP8 
DMP8 
SIP8

DC可变2

 

NJM2265

视频开关NJM2265
下载

+4.75 to +13

3in1out

2

-

DIP8 
DMP8 
SIP8

DC可变1

 

NJM2266

视频开关NJM2266
下载

+4.75 to +13

3in1out

1

-

DIP8 
DMP8 
SIP8

DC可变2

 

NJM2279

视频开关NJM2279
下载

±4.0 to ±7.0

3in2out

-

-

DIP14
DMP14

 

 

NJM2283

视频开关NJM2283
下载

+4.75 to +13

2in1out×3

-

3

DIP16 
DMP16 
SSOP16

 

 

NJM2284

视频开关NJM2284
下载

+4.75 to +13

2in1out×3

1

2

DIP16 
DMP16 
SSOP16

 

 

NJM2285

视频开关NJM2285
下载

+4.75 to +13

2in1out×3

2

1

DIP16 
DMP16 
SSOP16

 

 

NJM2286

视频开关NJM2286
下载

+4.75 to +13

2in1out×3

3

-

DMP16 
SSOP16

 

 

NJM2293

视频开关NJM2293
下载

+4.75 to +13

4in1out

-

4

DIP16 
DMP16

 

 

NJM2296

视频开关NJM2296
下载

±4.0 to ±6.5

5in3out

-

-

DIP16 
DMP16

 

 

视频开关在电子产品上的应用及技术支持可向JRC(NJR)原厂或JRC代理商咨询,JRC公司产品购买咨询:0755-27850456 · 82701202
JRC|JRC公司|NJR|新日本无线株式会社JRC代理商

JRC代理商现货库存处理专家-NJR全系列产品订货-JRC公司实时全球现货库存查询 |网站备案号:粤ICP备09148572号-91 |
新日本无线集团NJR创立于1959年,是以模拟半导体为中心从事设计、开发、制造、销售为一体的高新半导体技术企业,NJR公司拥有广泛的NJR代理商分销网络