JRC代理商|NJR代理商
JRC代理商全球库存查询及NJR公司产品技术资料下载
JRC公司运算放大器:J-FET输入
JRC(NJR)公司J-FET输入产品资料下载
JRC(NJR)公司J-FET输入

 

NJM062

J-FET输入运算放大器NJM062
下载

2

双电源

±2 ±18

15

0.001

0.002

0.2

 

3.5

35nV/√Hz(en)

DIP8 
DMP8 
SIP8 
SSOP8

GB[MHz](fT:1.0)

 

NJM064

J-FET输入运算放大器NJM064
下载

4

双电源

±2 ±18

15

0.001

0.002

0.8

 

3.5

35nV/√Hz(en),

DIP14
DMP14 
SSOP14

GB[MHz](fT:1.0)

 

NJM072

J-FET输入运算放大器NJM072
下载

2

双电源

±4 ±18

10

0.005

0.03

3

 

20

4uVrms(VN I)

DIP8 
DMP8 
SIP8

GB[MHz](fT:5.0)

 

NJM072B

J-FET输入运算放大器NJM072B
下载

2

双电源

±4 ±18

10

0.005

0.03

3

 

13

4uVrms(VN I)

DIP8 
DMP8 
SOP8 JEDEC 150mil 
SIP8 
SSOP8

GB[MHz](fT:3.0)

 

NJM074

J-FET输入运算放大器NJM074
下载

4

双电源

±4 ±18

10

0.005

0.03

6

 

13

4uVrms(VN I)

DIP14
DMP14 
SSOP14

GB[MHz](fT:3.0)

 

NJM082

J-FET输入运算放大器NJM082
下载

2

双电源

±4 ±18

15

0.005

0.03

3

 

20

4uVrms(VN I)

DIP8 
DMP8 
SIP8

GB[MHz](fT:5.0)

 

NJM082B

J-FET输入运算放大器NJM082B
下载

2

 

±4 ±18

15

0.005

0.03

3

 

13

4uVrms(VN I)

DIP8 
DMP8 
SOP8 JEDEC 150mil 
SIP8 
SSOP8

GB[MHz](fT:3.0)

 

NJM084

J-FET输入运算放大器NJM084
下载

4

双电源

±4 ±18

15

0.005

0.03

6

 

13

4uVrms(VN I)

DIP14
DMP14 
SSOP14

GB[MHz](fT:3.0)

 

NJM2082

J-FET输入运算放大器NJM2082
下载

2

双电源

±4 ±18

10

0.005

0.03

4

5

20

13nV/√Hz(en)
1.6uVrms(VN I)

DIP8 
DMP8 
SIP8 
SSOP8

 

 

NJM2162

J-FET输入运算放大器NJM2162
下载

2

双电源

±2 ±18

15

1

0.002

0.3

 

10

45nV/√Hz(en)

DIP8 
DMP8 
SIP8 
SSOP8

GB[MHz](fT:3.0)
ICC:1 circuit

 

NJM2164

J-FET输入运算放大器NJM2164
下载

4

双电源

±2 ±18

15

1

0.002

0.3

 

10

45nV/√Hz(en)

DIP14
DMP14 
SSOP14

GB[MHz](fT:3.0)
ICC:1 circuit

 

NJM2748

J-FET输入运算放大器NJM2748
下载

1

双电源

±6.0 ±16

2

0.025

0.05

2.0

2.2

13

 

DIP8 
DMP8

嘢IO/吢= 6嘀/°C typ.

 

NJM2748A

J-FET输入运算放大器NJM2748A
下载

1

双电源

±6.0 ±16

2

0.025

0.05

2.0

2.2

13

 

DIP8 
DMP8

嘢IO/吢= 6嘀/°C typ.

 

NJM2749

J-FET输入运算放大器NJM2749
下载

2

双电源

±6.0 ±16

2.5

0.025

0.05

3.8

2.2

13

 

DIP8 
DMP8 
SOP8 JEDEC 150mil

嘢IO/吢= 6嘀/°C typ.

 

NJM2749A

J-FET输入运算放大器NJM2749A
下载

2

双电源

±6.0 ±16

2.5

0.025

0.05

3.8

2.2

13

 

DIP8 
DMP8 
SOP8 JEDEC 150mil

嘢IO/吢= 6嘀/°C typ.

 

NJM353

J-FET输入运算放大器NJM353
下载

2

双电源

±5 ±18

10

0.025

0.05

3.6

 

13

16nV/√Hz(en)

DIP8 
DMP8

GB[MHz](fT:4.0)

新产品

NJM8502

高精度运算放大器NJM8502
下载

2

两电源

±4.5 to ±16

0.4

0.006

0.025

2.6

 

20

10nV/√Hz(en)

MSOP8(VSP8)*
*MEET JEDEC MO-187-DA

GB[MHz](fT:7.0)

J-FET输入在电子产品上的应用及技术支持可向JRC(NJR)原厂或JRC代理商咨询,JRC公司产品购买咨询:0755-27850456 · 82701202
JRC|JRC公司|NJR|新日本无线株式会社JRC代理商

JRC代理商现货库存处理专家-NJR全系列产品订货-JRC公司实时全球现货库存查询 |网站备案号:粤ICP备09148572号-91 |
新日本无线集团NJR创立于1959年,是以模拟半导体为中心从事设计、开发、制造、销售为一体的高新半导体技术企业,NJR公司拥有广泛的NJR代理商分销网络